Lịch thi cuối kỳ ngành CNKTHH học kỳ 1/2017-2018

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Học kỳ 1/2017-2018 

 

Khoa Hóa học thông báo đến sinh viên ngành CNKTHH lịch thi cuối kỳ như sau:

- Lịch thi cuối kỳ khóa 2016

- Lịch thi cuối kỳ khóa 2017

 

Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, SV phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.