Điểm thi giữa kỳ môn Hóa keo và polyme khóa 2018 ngành CNKTHH

ĐIỂM THI GIỮA KỲ MÔN HÓA KEO VÀ POLYME KHÓA 2018

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Điểm thi phần hóa keo

Điểm thi phần hóa polyme

 

Sinh viên nào có nguyện vọng muốn làm lại bài thi của 1 trong 2 học phần trên để cải thiện điểm có thể đăng ký theo link sau (Link đăng ký thi lại)

 

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến 20g00 ngày 06/11/2019

 

Sau thời gian trên khoa sẽ không giải quyết trường hợp đăng ký bổ sung