Thông báo học phần tạm hủy HK2/15-16

                                     THÔNG BÁO

        V/v tạm hủy các học phần trong học kỳ 2, NH 2015-2016

  Căn cứ trên kết quả đăng ký học phần kết thúc vào 17h00 ngày 19/02/2016

  Các môn học sau sẽ tạm thời hủy, không mở trong HK2 này do không đủ số SV đăng ký.

1. HÓA VÔ CƠ 1 - HOH111

2. TT HÓA VÔ CƠ 1 - HOH113

3. TT HÓA PHÂN TÍCH 1 - HOH121

4. TT HÓA LÝ 2 - HOH126

5. HỢP CHẤT TỰ NHIÊN (LỚP CNTN) - HOH205/T

6. TỔNG HỢP HÓA DẦU - HOH245

7. HÓA HỮU CƠ ƯD 2  - HOH250

8. TLTN CN HỮU CƠ 4TC  -  HOH291

9. PP TÍNH ƯD TRONG HH - HOH341

10. PT Ô NHIỄM MT KHÍ - HOH347

11. TT HÓA LÝ CN 4_HÓA TÍNH TOÁN - HOH356

12. TLTN CN HÓA LÝ 4 TC - HOH391

13. TLTN CN HÓA PHÂN TÍCH 4TC - HOH491

14. VẬT LIỆU VÔ CƠ   -  HOH505

15. HÓA HỌC CƠ KIM  - HOH544

16. TLTN HÓA VÔ CƠ 4TC - HOH591

17. TLTN HÓA POLYME 4TC - HOH691

18. TLTN HÓA DƯỢC 4TC - HOH791

19. HÓA LÝ HỮU CƠ  - HOH308

20. TỔNG HỢP HỮU CƠ  - HOH204

Sinh viên theo dõi tiếp các thông báo sau liên quan các môn học không mở trong HK2/15-16 tại web khoa.

                                                                                                         TL. GV khoa

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12356868
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
185
18974
627144
12356868