Thông báo đóng học phí học kỳ 3, năm học 2019-2020 Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


     Số : ……/TB-KHTN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

              Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2020    

THÔNG BÁO

(V/v đóng học phí học kỳ 3, năm học 2019-2020

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học)

 

Nhằm chia sẻ những khó khăn của sinh viên và gia đình trong đại dịch COVID-19, Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học về mức hỗ trợ học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020.

Theo đó, Nhà trường sẽ giảm 7% học phí của học kỳ 2, năm học 2019-2020 cho tất cả sinh viên. Phần hỗ trợ này được trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 3, năm học 2019-2020 của sinh viên. Chi tiết như sau: 

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ

DANH SÁCH THU HỌC PHÍ (Trường hợp SV đã hoàn thành học phí nợ, Ngân hàng sẽ tự trừ và chỉ thu học phí học kỳ mới)

THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ: từ ngày 31/7/2020 đến 10/8/2020            

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10547101
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
11212
11212
283533
10547101