Thu học phí ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học Học kỳ 2, năm học 2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---

 Số:          /TB-KHTN

 Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2019

 

THÔNG BÁO

Thu học phí ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Chương trình chất lượng cao - Học kỳ 2, năm học 2019-2020

 

  1. 1.   MỨC HỌC PHÍ

-      Mức học phí thu trong học kỳ 2 năm học 2019–2020 của khóa 2016, 2017 và 201813.500.000 VNĐ (Mười ba triệu năm trăm ngàn đồng), khóa 201912.500.000 VNĐ (Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng)

-      Học phí học lại, học cải thiện: 750.000 VNĐ/1 tín chỉ học phí (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng/ 1 tín chỉ học phí)

 

  1. 2.   THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

-      Sinh viên đóng học phí từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020.

-      Sinh viên xem học phí phải đóng trên website của khoa vào ngày 23/12/2019 theo địa chỉ http://chemistry.hcmus.edu.vn/

Lưu ý: Đề nghị sinh viên đóng học phí đúng theo thời gian quy định của nhà trường, nếu sinh viên không hoàn tất học phí thì sẽ bị xóa tên trong danh sách thi.

 

Thông báo thu học phí 

Danh sách thu học phí (cập nhật)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10548573
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
12684
12684
285005
10548573