Thu học phí học kỳ 3, 2018-2019 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí học kỳ 3, 2018-2019

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Sinh viên theo dõi thông báo sau

Thông báo

Danh sách thu học phí