Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập_Chương trình Chất lượng cao_HK1,2/2016-2017

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học_Lớp 16CKH1

Học kỳ 1 và 2 - Năm học 2016-2017

 

Căn cứ Quy định xét cấp học bổng cho sinh viên thuộc chương trình Chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Căn cứ trên kết quả học tập học kỳ 1 và 2 năm học 2016-2017 của sinh viên

Khoa Hóa học thông báo kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 và 2 năm học 2016-2017 như sau

- Kết quả học bổng khuyến khích học kỳ 1

- Kết quả học bổng khuyến khích học kỳ 2

 

Những sinh viên có tên trong dánh sách trên, vui lòng cung cấp các thông tin sau:

- Số tài khoản ngân hàng

- Tên ngân hàng/chi nhánh

- Họ và tên chủ tài khoản

- Mã số sinh viên

(khuyến khích sinh viên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng Agribank)

 

Sinh viên có bất kỳ khiếu nại về kết quả xét học bổng khuyến khích, vui lòng phản hồi và gửi email về cho Thầy Nguyễn Trường Hải (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thời gian gửi khiếu nại và cung cấp thông tin từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/7/2017, sau thời gian này Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về sau.

 

Quy định xét cấp học bổng cho sinh viên thuộc Chương trình Chất lượng cao