Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập HK1/19-20 và học bổng đặc biệt chương trình năm học 2018-2019

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA HÓA HỌC

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập HK1/19-20 và học bổng đặc biệt chương trình năm học 2018-2019

 

Căn cứ vào quy định xét học bổng khuyến khích học tập và học bổng đặc biệt chương trình và kết quả học tập học kỳ 3, 2018-2019 và năm học 2018-2019. Khoa Hóa học thông báo kết quả xét học bổng như sau:

1/ Học bổng khuyến khích học tập HK1/19-20 (Danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập)

2/ Học bổng đặc biệt chương trình năm học 2018-2019 (Danh sách nhận học bổng chương trình)

 

Thời gian khiếu nại về kết quả xét học bổng khuyến khích học tập: hạn chót 16g00 ngày 05/11/2019

Sinh viên gửi khiếu nại về email Thầy Trường Hải: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Đối với sinh viên chưa từng nhận học bổng khuyến khích, vui long thực hiện phiếu thông tin (Link phiếu thông tin) để cung cấp thông tin ngân hàng.

Hạn chót sinh viên thực hiện phiếu thông tin20g00 ngày 05/11/2019, sau thời gian này nếu sinh viên không thực hiện xem như từ chói nhận học bổng, Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về sau

 

Lưu ý:

-        Sinh viên PHẢI cung cấp thông tin ngân hàng của chính mình, KHÔNG sử dụng tài khoản của người thân;

-        Sinh viên cung cấp SỐ TÀI KHOẢN (không phải số thẻ ATM);

-        Nên sử dụng ngân hàng Agribank để thuận tiện việc kiểm tra thông tin.