V/V Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 và Học bổng đặc biệt chương trình năm học 2017-2018 ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

V/V Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 và Học bổng đặc biệt chương trình năm học 2017-2018 ngành CNKTHH

 

Sinh viên theo dõi kết quả sau

Học bổng khuyến khích học tập:

Khóa 2016

Khóa 2017

Học bổng đặc biệt chương trình

Khóa 2016

Khóa 2017

Sinh viên có tên trong danh sách (có ghi chú "thông tin") nhanh chóng cung cấp thông tin gồm về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Số tài khoản ngân hàng

- Ngân hàng

- Chi nhánh ngân hàng

Hạn chót: 16g00 ngày 22/11/2018

 

 

Mọi thắc mắc về kết quả xét học bổng, sinh viên gửi mail về Thầy Nguyễn Trường Hải (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Hạn chót: 16g00 ngày 22/11/2018

Sau thời gian này, khoa sẽ không giải quyết các khiếu nại về sau