Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 và 2 năm học 2017-2018, ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THÔNG BÁO

V/v Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 và 2 năm học 2017-2018, ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Sinh viên theo dõi danh sách sau:

Học kỳ 1, 2017-2018

16CKH

17CKH

Học kỳ 2, 2017-2018

16CKH

17CKH (xét bổ sung điểm môn Kinh tế đại cương)

Những sinh viên có tên trong danh sách trên vui lòng thực hiện phiếu đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng để nhà trường chuyển khoản học bổng theo quy định. Hạn chót thực hiện: 16g00 ngày 17/7/2018 (thứ 3)

 

https://goo.gl/Ywbktm

 

Đề nghị sinh viên cung cấp thông tin của ngân hàng Agribank để không gặp vấn đề trong lúc chuyển khoản.

 

Những sinh viên không thực hiện theo thông báo xem như từ chói nhận học bổng này. Khoa sẽ không giải quyết khiếu nại về sau

 

Mọi thắc mắc về kết quả xét học bổng, sinh viên gửi mail về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Thầy Trường Hải). Hạn chót giải quyết khiếu nại là 16g00 ngày 16/7/2018 (thứ 2)