lỗi
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 420

Thời khóa biểu

Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 có phòng học

18 Tháng 1 2018
Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 có phòng học

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK II/2017-2018 CÓ PHÒNG HỌC - Khóa 2015 - Khóa 2016 Lưu ý: - Thời gian bắt đầu HK II/2017-2018: 22/1/2018 - Thời gian nghỉ...

Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 (cập nhật)

13 Tháng 1 2018
Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 (cập nhật)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK II/2017-2018 (CẬP NHẬT) - Khóa 2015 - Khóa 2016 - Việt-Pháp Học kì II/2017-2018 bắt đầu từ ngày 22/1/2018.

Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 khóa 2015, 2016 và Việt-Pháp (dự kiến)

22 Tháng 12 2017
Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 khóa 2015, 2016 và Việt-Pháp (dự kiến)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK II/2017-2018 (DỰ KIẾN) Dưới đây là thời khóa biểu dự kiến học kì II năm học 2017-2018 của khóa 2015, khóa 2016, Việt-Pháp và...

Thông báo lịch học bài tập hóa hữu cơ 2 và bài tập hóa lý 2

18 Tháng 9 2017
Thông báo lịch học bài tập hóa hữu cơ 2 và bài tập hóa lý 2

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ 2 VÀ BÀI TẬP HÓA LÝ 2    Vì lý do không có phòng cho nên lịch học bài tập có...

Thông báo thời khóa biểu HK I/2017-2018 khóa 2014 (cập nhật phòng)

01 Tháng 9 2017
Thông báo thời khóa biểu HK I/2017-2018 khóa 2014 (cập nhật phòng)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK I/2017-2018 KHÓA 2014 (CẬP NHẬT PHÒNG) Thời khóa biểu khóa 2014-cập nhật phòng

Lịch thi

Thông báo lịch thi môn Thực tập hóa lý 2 (mới)

29 Tháng 12 2017
Thông báo lịch thi môn Thực tập hóa lý 2 (mới)

THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN THỰC TẬP HÓA LÝ 2 - Thời gian: 7h30, ngày 05/1/2018 - Địa điểm: Giảng đường 1

Thông báo báo cáo cuối kỳ GTN Hóa học đợt 2

14 Tháng 12 2017

Khoa Hóa học                                                  Tp. HCM, ngày...

Thông báo báo cáo cuối kỳ môn GTN- Ngành Hóa học và ngành CNKT Hóa học/ Học kỳ 1, năm học 2017-2018

30 Tháng 11 2017

Khoa Hóa học                                                      ...

Thông báo thời gian báo cáo cuối kỳ môn Giới thiệu ngành Hóa học và Công nghệ Kĩ thuật Hóa học

22 Tháng 11 2017

Khoa Hóa học THÔNG BÁO V/v thời gian báo cáo cuối kỳ môn Giới thiệu ngành Hóa học và ngành CNKT Hóa học Học kỳ 1, NH 2017-2018    ...

Thông báo v/v báo cáo giữa kỳ môn Giới thiệu ngành Hóa học Học kỳ 1, năm học 2017-2018

09 Tháng 10 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN              KHOA KHÓA HỌC                    ***        ...

Điểm thi

Thông báo điểm thi khoá 2015, học kỳ 1, năm học 2017-2018

05 Tháng 1 2018

THÔNG BÁO ĐIỂM THI KHOÁ 2015, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018   Hoá lý 1 Hoá Hữu cơ 1 Hoá Hữu cơ 2 (Thầy Hiếu) Hoá Hữu cơ 2...

Điểm thi giữa kỳ môn giới thiệu ngành HK1/17-18

28 Tháng 11 2017

ĐIỄM THI GIỮA KỲ MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018 Sinh viên theo dõi điểm thi giữa kỳ môn Giới thiệu ngành theo link điểm dưới...

Thông báo điểm thi cuối HK I/2016-2017

10 Tháng 2 2017
Thông báo điểm thi cuối HK I/2016-2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CUỐI HỌC KÌ I/2016-2017 Hoahuuco2 Hoahuuco1 Hoavoco1

Bảng điểm môn Giới thiệu ngành Hóa học và Công nghệ Hóa học - khóa 2016

09 Tháng 2 2017

Bộ phận phụ trách môn học Giới thiệu ngành Hóa học và Công nghệ Kỹ thuật Hóa học thông tin đến Sinh viên kết quả môn học như sau: 1....

Thông báo điểm thi giữa HK I/16-17 môn hóa phân tích 1

18 Tháng 1 2017
Thông báo điểm thi giữa HK I/16-17 môn hóa phân tích 1

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA HK I/16-17 MÔN HÓA PHÂN TÍCH 1 Điểm GK hóa phân tích 1

Thông báo khác

Thông báo v/v chọn GVHD seminar chuyên ngành Hóa phân tích khóa 2015

18 Tháng 1 2018
Thông báo v/v chọn GVHD seminar chuyên ngành Hóa phân tích khóa 2015

THÔNG BÁO V/v chọn GVHD seminar chuyên ngành Hóa phân tích khóa 2015 Thông báo chi tiết

Thông báo v/v trình Tiểu luận nghiên cứu khoa học lớp CNTN khóa 2014

18 Tháng 1 2018
Thông báo v/v trình Tiểu luận nghiên cứu khoa học lớp CNTN khóa 2014

THÔNG BÁO v/v trình Tiểu luận nghiên cứu khoa học lớp CNTN khóa 2014 - Thời gian: 7h30, ngày 26/1/2018 - Địa điểm: thông báo sau Danh sách hội đồng...

Thông báo v/v họp chuyên ngành Hóa dược khóa 2015

17 Tháng 1 2018
Thông báo v/v họp chuyên ngành Hóa dược khóa 2015

THÔNG BÁO V/V HỌP CHUYÊN NGÀNH HÓA DƯỢC KHÓA 2015 - Thời gian: 15h00, ngày 18/1/2018 - Đia điểm: phòng I.24 Các bạn chuyên ngành Hóa Dược lưu ý tham...

Thông báo danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp trong HK II/2017-2018

17 Tháng 1 2018
Thông báo danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp trong HK II/2017-2018

THÔNG BÁO DANH SÁCH MÔN HỌC KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG MỞ LỚP TRONG HK II/2017-2018 Khoa Hóa thông báo danh sách các môn không đủ số lượng mở lớp (dưới...

Thông báo kết quả đăng kí chuyên ngành HK II/2017-2018

15 Tháng 1 2018
Thông báo kết quả đăng kí chuyên ngành HK II/2017-2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÍ CHUYÊN NGÀNH HK II/2017-2018 - Chuyên ngành Hóa phân tích - Chuyên ngành Hóa vô cơ - Chuyên ngành Hóa Dược - Chuyên ngành...

Thông báo v/v nộp đơn xét làm đề tài tốt nghiệp HK II/2017-2018

13 Tháng 1 2018
Thông báo v/v nộp đơn xét làm đề tài tốt nghiệp HK II/2017-2018

THÔNG BÁO  V/v thời gian nộp đơn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp    Học kỳ II, năm học 2017-2018, khóa 2014 trở về trước Thời gian: ngày 22,...

Thông báo một số lưu ý khi đăng kí học phần HK II/2017-2018

12 Tháng 1 2018
Thông báo một số lưu ý khi đăng kí học phần HK II/2017-2018

THÔNG BÁO MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN HK II/2017-2018 Một số lưu ý khi đăng kí học phần: - Ngày đăng kí HP: từ 8h00 ngày...

Thông báo v/v đổi lại bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2017 chương trình Cử nhân tài năng

09 Tháng 1 2018
Thông báo v/v đổi lại bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2017 chương trình Cử nhân tài năng

THÔNG BÁO v/v đổi lại bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2017 chương trình Cử nhân tài năng Thông báo chi tiết

Thông báo v/v đăng kí chuyên ngành HK II/2017-2018

05 Tháng 1 2018
Thông báo v/v đăng kí chuyên ngành HK II/2017-2018

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH_HỌC KỲ 2/2017-2018    Sinh viên khóa 2015 trở về trước có nguyện vọng muốn vào chuyên ngành trong Học kỳ 2, năm học 2017-2018...

Thông báo v/v đăng kí học phần qua mạng HK II/2017-2018

29 Tháng 12 2017
Thông báo v/v đăng kí học phần qua mạng HK II/2017-2018

THÔNG BÁO V/v đăng kí học phần qua mạng HK II/2017-2018 - Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/1/2018 đến 16h00 ngày 16/1/2018 Thông báo chi tiết

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (08) 38354394 - (08) 38304380

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1127420
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
870
12771
42853
1127420