lỗi
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 420

Thời khóa biểu

Thông báo lịch học bài tập hóa hữu cơ 2 và bài tập hóa lý 2

18 Tháng 9 2017
Thông báo lịch học bài tập hóa hữu cơ 2 và bài tập hóa lý 2

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ 2 VÀ BÀI TẬP HÓA LÝ 2    Vì lý do không có phòng cho nên lịch học bài tập có...

Thông báo thời khóa biểu HK I/2017-2018 khóa 2014 (cập nhật phòng)

01 Tháng 9 2017
Thông báo thời khóa biểu HK I/2017-2018 khóa 2014 (cập nhật phòng)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK I/2017-2018 KHÓA 2014 (CẬP NHẬT PHÒNG) Thời khóa biểu khóa 2014-cập nhật phòng

Thông báo thời khóa biểu của các khóa trong HK I/2017-2018 (chính thức)

19 Tháng 8 2017
Thông báo thời khóa biểu của các khóa trong HK I/2017-2018 (chính thức)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU CỦA CÁC KHÓA TRONG HK I/2017-2018 TKB khóa 2014 TKB khóa 2015 TKB khóa 2016 TKB khóa 2017 TKB lớp Việt-Pháp Lưu ý: - Thực...

Thông báo về lịch học khóa 2017 HK I/2017-2018

19 Tháng 8 2017
Thông báo về lịch học khóa 2017 HK I/2017-2018

THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC KHÓA 2017 HK I/2017-2018 Thời khóa biểu khóa 2017 Lưu ý: - Bài tập Hóa đại cương 2: bắt đầu từ ngày 11/9/2017 - Hóa...

Thông báo thời khóa biểu HK I NH 2017-2018 (dự kiến)

17 Tháng 7 2017
Thông báo thời khóa biểu HK I NH 2017-2018 (dự kiến)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 (DỰ KIẾN)      Dưới đây là thời khóa biểu dự kiến học kì I năm học 2017-2018 của...

Lịch thi

Thông báo v/v báo cáo giữa kỳ môn Giới thiệu ngành Hóa học Học kỳ 1, năm học 2017-2018

09 Tháng 10 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN              KHOA KHÓA HỌC                    ***        ...

Thông báo lịch thi cuối HK II/2016-2017 môn Tinh dầu

05 Tháng 6 2017
Thông báo lịch thi cuối HK II/2016-2017 môn Tinh dầu

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI HK II/2016-2017 MÔN TINH DẦU - Thời gian: thứ 4, ngày 07/6, lúc 7h30 - Địa điểm: phòng F.205B

Thông báo v/v thi cuối HK II/2016-2017 môn Tin học trong Hóa học

01 Tháng 6 2017
Thông báo v/v thi cuối HK II/2016-2017 môn Tin học trong Hóa học

THÔNG BÁO V/v thi cuối HK II/2016-2017 môn Tin học trong Hóa học - Thời gian: 7h30-11h30, ngày 6/6/2017 - Địa điểm: Sinh viên học tại phòng nào thì thi...

Thông báo kế hoạch thi thực tập Hóa đại cương 1

19 Tháng 5 2017
Thông báo kế hoạch thi thực tập Hóa đại cương 1

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI THỰC TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG 1 - Thời gian: thứ 2, ngày 29/5/2017 Kế hoạch chi tiết

Thông báo lịch thi cuối HK II/2016-2017 môn Hóa xúc tác

03 Tháng 5 2017
Thông báo lịch thi cuối HK II/2016-2017 môn Hóa xúc tác

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI HK II/2016-2017 MÔN HÓA XÚC TÁC - Thời gian: 7h15, ngày 16/5/2017 (thứ 3) - Địa điểm: phòng C.23 Lưu ý: Lớp CNTN và lớp...

Điểm thi

Thông báo điểm thi cuối HK I/2016-2017

10 Tháng 2 2017
Thông báo điểm thi cuối HK I/2016-2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CUỐI HỌC KÌ I/2016-2017 Hoahuuco2 Hoahuuco1 Hoavoco1

Bảng điểm môn Giới thiệu ngành Hóa học và Công nghệ Hóa học - khóa 2016

09 Tháng 2 2017

Bộ phận phụ trách môn học Giới thiệu ngành Hóa học và Công nghệ Kỹ thuật Hóa học thông tin đến Sinh viên kết quả môn học như sau: 1....

Thông báo điểm thi giữa HK I/16-17 môn hóa phân tích 1

18 Tháng 1 2017
Thông báo điểm thi giữa HK I/16-17 môn hóa phân tích 1

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA HK I/16-17 MÔN HÓA PHÂN TÍCH 1 Điểm GK hóa phân tích 1

Thông báo điểm kiểm tra 2 môn lý thuyết đối xứng và lý thuyết nhóm ứng dụng trong hóa học

16 Tháng 11 2016
Thông báo điểm kiểm tra 2 môn lý thuyết đối xứng và lý thuyết nhóm ứng dụng trong hóa học

THÔNG BÁO ĐIỂM KIỂM TRA 2 MÔN LÝ THUYẾT ĐỐI XỨNG VÀ LÝ THUYẾT NHÓM ỨNG DỤNG TRONG HÓA HỌC Điểm kiểm tra lần 2

Thông báo điểm thi giữa HK I/16-17 môn Cơ chế phản ứng 2

09 Tháng 11 2016
Thông báo điểm thi giữa HK I/16-17 môn Cơ chế phản ứng 2

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA HK I/16-17 MÔN CƠ CHẾ PHẢN ỨNG 2 Điểm thi giữa kì

Thông báo khác

Thông báo v/v nghỉ học bài tập Hóa vô cơ 1 ngày 21/10/2017

19 Tháng 10 2017
Thông báo v/v nghỉ học bài tập Hóa vô cơ 1 ngày 21/10/2017

THÔNG BÁO V/V NGHỈ HỌC BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ 1 NGÀY 21/10/2017 Thứ 7 (21/10), GV có việc bận nên lớp bài tập Hóa vô cơ 1 nhóm 16HOH1TN...

Thông báo phòng ôn tập và phòng thi môn thực tập hóa phân tích 2

19 Tháng 10 2017
Thông báo phòng ôn tập và phòng thi môn thực tập hóa phân tích 2

THÔNG BÁO PHÒNG ÔN TẬP VÀ PHÒNG THI MÔN THỰC TẬP HÓA PHÂN TÍCH 2 - Ngày 22/10/2017, tiết 7-9, phòng E.301: ôn tập - Ngày 02/11/2017, lúc 7h30, phòng...

Thông báo nghỉ học môn Hóa học nước thải-Kỹ thuật xử lý nước ngày 21/10/2017

19 Tháng 10 2017
Thông báo nghỉ học môn Hóa học nước thải-Kỹ thuật xử lý nước ngày 21/10/2017

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN HÓA HỌC NƯỚC THẢI-KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC NGÀY 21/10/2017 Thứ 7 (21/10/2017), lớp Hóa học nước thải-Kỹ thuật xử lý nước nghỉ học do...

Thông báo về môn Giới thiệu ngành Hóa học ngày 21/10/2017

19 Tháng 10 2017
Thông báo về môn Giới thiệu ngành Hóa học ngày 21/10/2017

THÔNG BÁO VỀ MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH HÓA HỌC NGÀY 21/10/2017 - Thứ 7 (21/10/2017), môn Giới thiệu ngành Hóa học sẽ học từ 9h00-11h30 do trùng với lịch thi....

Thông báo v/v học lý thuyết thực tập Hóa lý 2 HK I/2017-2018

19 Tháng 10 2017
Thông báo v/v học lý thuyết thực tập Hóa lý 2 HK I/2017-2018

THÔNG BÁO V/v học lý thuyết thực tập Hóa lý 2 HK I/2017-2018 - Thời gian: 29/10/2017, từ 12h30-15h00 - Địa điểm: Giảng đường 1 - Thành phần: lớp 15HOH1,...

Thông báo v/v ôn tập và thi kết thúc môn Thực tập hóa phân tích 2

17 Tháng 10 2017
Thông báo v/v ôn tập và thi kết thúc môn Thực tập hóa phân tích 2

THÔNG BÁO V/v ôn tập và thi kết thúc môn Thực tập hóa phân tích 2 - Ôn tập: 22/10/2017, tiết 7-9 - Thi kết thúc môn: 02/11/2017, lúc 7h30....

Khảo sát thông tin tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2017

16 Tháng 10 2017

Khoa Hóa học                                                      ...

Thông báo v/v học môn Tổng hợp thuốc thông minh ngày 14/10 và 21/10

13 Tháng 10 2017
Thông báo v/v học môn Tổng hợp thuốc thông minh ngày 14/10 và 21/10

THÔNG BÁO V/V HỌC MÔN TỔNG HỢP THUỐC THÔNG MINH NGÀY 14/10 VÀ 21/10 - Ngày 14/10, tiết 7-12: phòng F.205A - Ngày 21/10, tiết 7-12: phòng B.37

Thông báo v/v cảnh cáo học vụ và buộc thôi học đối với sinh viên từ HK I/2017-2018

13 Tháng 10 2017
Thông báo v/v cảnh cáo học vụ và buộc thôi học đối với sinh viên từ HK I/2017-2018

THÔNG BÁO V/v cảnh cáo học vụ và buộc thôi học đối với sinh viên từ HK I/2017-2018 Thông báo chi tiết

Thông báo số 02 v/v Lễ trao bằng tốt nghiệp khoa Hóa đợt tháng 9/2017

10 Tháng 10 2017

Khoa Hóa học                                                       ...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (08) 38354394 - (08) 38304380

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

955728
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
185
1108
33941
955728