Chương trình chất lượng cao - Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

1. Đơn vị đào tạo: Trường Ðại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

2.  Tên ngành đào tạo:  

+ Tiếng Việt:  Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

+ Tiếng Anh:  Chemical Technology

3. Tên chương trình đào tạo: Chất lượng cao

4. Mã số ngành đào tạo: 52510401

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp PTTH

6. Hình thức tuyển sinh:

+ Xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp PTTH cấp quốc gia: tổ hợp 1 (Toán học, Vật Lý, Hóa học), hoặc tổ hợp 2 (Toán học, Sinh học, Hóa học), tổ hợp 3 (Toán học, Tiếng Anh, Hóa học) hoặc tổ hợp 4 (Toán, KHTN, Tiếng Anh).

+ Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT về việc tuyển thẳng

7. Trình độ đào tạo:   Ðại học

8. Thời gian đào tạo:  4 năm (12 học kỳ)

9. Số tín chỉ: tối thiểu 130 tín chỉ

10. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Đào tạo theo quy chế tín chỉ, SV được công nhận tốt nghiệp khi tích lũy 130 tín chỉ giáo dục chuyên nghiệp bao gồm các học phần bắt buộc và tự chọn theo quy định và 19 tín chỉ giáo dục quốc phòng, GD thể chất, ngoại ngữ và tin học.

11. Thang điểm: 10

12. Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

+ Tiếng Anh: Bachelor of Science in Chemical Technology 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

 1. Khả năng áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản tự nhiên và xã hội làm nền tảng để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công nghệ Hóa học; (knowledge)
 2. Khả năng mô tả và phân tích các hiện tượng, phản ứng, quá trình phản ứng hóa học; (knowledge)
 3. Khả năng áp dụng được các kiến thức nền tảng của Hóa học để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực nghiệm công nghệ hóa học; (application)
 4. Khả năng áp dụng, tối ưu các quy trình và công nghệ kỹ thuật để thực hiện các quá trình điều chế, tổng hợp vật liệu hóa học; (synthesis)
 5. Khả năng đánh giá kết quả và hiệu suất của các quá trình thực nghiệm hóa học; (evaluation)
 6. Khả năng quản lý, tổng hợp và phát triển những quá trình và vấn đề phức hợp trong các quá trình công nghệ hóa học; (comprehension)
 7. Khả năng sử dụng thành thạo các dụng cụ, công cụ cần thiết và kỹ thuật phòng thí nghiệm;
 8. Khả năng sử dụng, vận hành thiết bị kỹ thuật của một chuyên ngành sâu công nghệ hóa học;
 9. Khả năng tư duy hiệu quả và nghiên cứu phát triển nhằm định hướng cho nghiên cứu của bản thân và ý thức được việc tự học tập, tự nghiên cứu và học tập suốt đời từ đó có khả năng tiếp cận với những hướng phát triển mới và kết nối giữa nghiên cứu quy mô PTN với phát triển ứng dụng;
 10. Khả năng sử dụng tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành (Đạt VNU-ETP 9 hoặc tương đương);
 11. Khả năng ứng dụng thành thạo tin học căn bản và tin học dùng trong Hóa học trong giao tiếp xã hội và hoạt động nghề nghiệp;
 12. Khả năng tổ chức, lập kế hoạch, làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả trong khoa học, hoạt động nghề nghiệp và giao tiếp xã hội;
 13. Ý thức văn hóa và đạo đức nghề nghiệp, công dân, hiểu biết và tôn trọng luật pháp, hiểu biết các vấn đề kinh tế - xã hội để định hướng phát triển nghề nghiệp.

 THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: FILE ĐÍNH KÈM

Điểm đặc biệt của chương trình chất lượng cao: