Thông báo kế hoạch hoạt động tình nguyện hè năm 2018 dành cho ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

Khoa Hoá học                                                   Tp. HCM, ngày 13 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2018

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC

    Nhằm thực hiện kế hoạch chung của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học về đào tạo kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm.

    Khoa Hoá học triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện hè năm 2018 theo kế hoạch chi tiết đính kèm.

* Đối tượng: Tất cả sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học (K2016 và K2017)

* Thời gian: tháng 7 và tháng 8 năm 2018, hoạt động diễn ra 2-3 tuần

* Phương thức, nội dung và tiến độ thực hiện:

  Sinh viên theo dõi kế hoạch chi tiết trong kế hoạch đính kèm tại đây.

* Sinh viên phải đăng ký đội hình tham gia trong hè năm 2018 theo link đăng ký ở đây.

Hạn chót đăng ký: 24g00, ngày 25/6/2018 (thứ Hai)

* Lưu ý: Sinh viên các lớp đọc kỹ nội dung trong kế hoạch và nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu.

      Sinh viên nào tham gia chiến dịch Mùa hè xanh của trường, đều phải thực hiện theo qui trình và tiến độ, qui định của chiến dịch như một sinh viên của trường. Sinh viên theo dõi thông tin chiến dịch Mùa hè xanh theo kênh Đoàn-Hội.

      Đây là hoạt động hè bắt buộc đối với chương trình Chất lượng cao, ngành CNKT HH.

      Sinh viên nào không tham gia theo yêu cầu sẽ không được cộng điểm rèn luyện mục 5., không được ưu tiên xét giới thiệu các chương trình liên kết, học bổng và xem xét có hình thức kỉ luật tuỳ trường hợp.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hoặc liên hệ cô Thảo Ly hoặc thầy Trường Hải hoặc Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

                                                                                              - Ban chỉ đạo -