Thông báo tham gia hoạt động Teambuilding ngành CNKTHH năm 2018

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING NGÀNH CNKTHH NĂM 2018

 

Căn cứ trên số lượng thực tế sinh viên đăng ký, khoa Hoá học thông báo đến sinh viên như sau:

-       Hoạt động: Teambuilding

-       Hình thức: Bắt buộc đối với tất cả sinh viên ngành CNKTHH (khoá 2016 và 2017)

-       Thời gian: 26,27/5/2018

-       Địa điểm: Đèo nước ngọt,

Đối với những sinh viên vẫn chưa thực hiện đăng ký tham gia, sinh viên phải có đơn giải trình kèm ý kiến của phụ huynh, và ý kiến của BCN khoa.

Những trường hợp không tham gia, sẽ bị xử lý bằng hình thức trừ điểm rèn luyện mục 5, đồng thời không ưu tiên trong việc xét và giới thiệu học bổng (tuỳ trường hợp có hình thức xử lý phù hợp).

Hạn chót sinh viên nộp đơn giải trình hoặc đăng ký tham gia là 12g00 ngày 21/5/2018 tại Văn phòng khoa Hoá (I.59B) gặp Cô Như.