Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2018 ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2018

(Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học)

 

Căn cứ vào thông báo của nhà Trường, khoa Hóa học thông báo đến sinh viên ngành CNKTHH như sau:

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ 01 ngày thứ tư ngày 25/4/2018

Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5: nghỉ 02 ngày là thứ hai ngày 30/4/2018 và thứ 3 ngày 01/5/2018

Các ngày còn lại vẫn học bình thường theo thời khóa biểu.