Thông báo lớp kỹ năng: Phân loại tính cách dành cho sinh viên CNKTHH 2017

THÔNG BÁO

LỚP KỸ NĂNG: PHÂN LOẠI TÍNH CÁCH DÀNH CHO SINH VIÊN CNKTHH 2017

 

Đây là chương trình kỹ năng bắt buộc tham gia dành cho sinh viên CNKTHH 2017

Phí tham dự: 10.000 VND/sinh viên (kinh phí đã được hỗ trợ từ Khoa Hóa Học)

 

LỚP CKH1:

1h15 đến 4h30

Thứ tư ngày 11/10

Phòng I76

 

LỚP CKH2:

1h15 đến 4h30

Thứ năm ngày 19/10

Phòng F110

LỚP CKH3:

1h15 đến 4h30

Thứ tư ngày 18/10

Phòng I76

 

 (Sinh viên được nghỉ môn Anh văn chuyên ngành 1)